شقایق

خدایا ما را به مرتبه ای از عزت تعالی ببخش که سر جزدر مقابل تو فرود نیاوریم و به مرتبه ای از خضوع تنزل ده تا خود را از احدی برتر ندانیم!

شقایق

خدایا ما را به مرتبه ای از عزت تعالی ببخش که سر جزدر مقابل تو فرود نیاوریم و به مرتبه ای از خضوع تنزل ده تا خود را از احدی برتر ندانیم!

شقایق

۱ مطلب با موضوع «خدایی» ثبت شده است

۱۳
ارديبهشت ۹۳۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۸:۴۷
ب.م.ن